0(242) 618 67 01

Elmalı Belediye Meclisinin 03.10.2019 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun görülen Gündoğan Mahallesi 260,262 ve 309 ada 90 parsel nolu alanlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.01.2020 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre 1 ay süre ile ilan edilmiştir.

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam