0(242) 618 67 01

İlçemize ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planına Elmalı Belediye Meclisinin 05.12.2019 tarih 72 sayılı kararı ile uygun görülen Gündoğan Mahallesi 61 ada 2 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı plan değişikliği 10/07/2020 tarih ve 305 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile kabul edilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre 1 ay süre ile ilan edilmektedir

Tasarım ve Yazılım: BOCW Reklam